1. HOME
  2. /
  3. Servicii
  4. /
  5. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR
  6. /
  7. Audituri de securitate cibernetică...

Audituri de securitate cibernetică pentru fuziuni și achiziții

În mediul dinamic al afacerilor de astăzi, fuziunile și achizițiile au devenit strategii cruciale pentru companiile care doresc să-și extindă ofertele și să obțină un avantaj competitiv. Cu toate acestea, în căutarea creșterii, organizațiile nu trebuie să treacă cu vederea aspectul critic al securității cibernetice. Achiziționarea unei companii prezintă oportunități și provocări unice din perspectiva securității cibernetice. Un audit de securitate cibernetică bine executat este esențial pentru a asigura o integrare fără probleme și pentru a proteja valoarea achiziției tale.

Ce este un audit de securitate cibernetică de fuziuni și achiziții?

Este o evaluare extinsă a posturii de securitate cibernetică a organizațiilor implicate într-o tranzacție de fuziune si achizitie, având ca scop identificarea și abordarea potentialelor riscuri și vulnerabilități în timpul procesului de integrare.

Ce este un audit de securitate cibernetică IT&C de fuziuni si achizitii?

Auditul de securitate cibernetică IT&C de fuziuni si achizitie este o examinare și o evaluare cuprinzătoare a sistemelor, practicilor și riscurilor de securitate cibernetică asociate cu tehnologia informației și infrastructura de comunicații a companiilor implicate într-o fuziune sau achiziție.

Asigurarea securității cibernetice în procesele de fuziuni și achiziții

Fuziunile și achizițiile sunt evenimente transformatoare care aduc noi oportunități de creștere și extindere. Cu toate acestea, ele prezintă și provocări semnificative de securitate, deoarece organizațiile își combină infrastructura IT, datele și rețelele. La Fort, serviciile noastre de audit al securității cibernetice de fuziuni și achiziții sunt concepute pentru a ajuta companiile să facă față acestor provocări, asigurând o integrare perfectă, protejându-te de orice fel de amenintare.

FORT CYBER SECURITY

Fuziunile și achizițiile pot aduce o serie de riscuri de securitate, printre care:

Fuziunea sistemelor IT și a datelor de la diferite organizații poate expune vulnerabilități și poate crea puncte de intrare potențiale pentru atacatorii cibernetici.

Accesul sporit la informații sensibile în timpul fuziunilor și achizițiilor poate crește riscul de amenințări interne și acces neautorizat la date.

Consolidarea mai multor entități poate duce la discrepante de conformitate, deoarece fiecare organizație ar putea avea politici și practici diferite cand vine vorba de securitatea cibernetică.

Implicarea furnizorilor și terților în timpul fuziunilor și achizițiilor poate adduce riscuri suplimentare de securitate cibernetică.

FORT CYBER SECURITY

Care este rolul unui audit de securitate cibernetică de fuziuni și achiziții IT&C?

Acest tip de audit servește ca un proces cuprinzător de due diligence, care evaluează practicile, sistemele și potențialele vulnerabilități de securitate cibernetică ale companiei țintă. Obiectivele cheie ale auditului includ:

1.

EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Examinarea conformității companiei țintă cu standardele și reglementările din industrie precum GDPR, NIST sau ISO 27001 pentru a identifica eventualele lacune.

2.

EVALUAREA SECURITĂȚII DATELOR

Examinarea măsurilor de securitate existente pentru a proteja datele sensibile ale clienților, proprietatea intelectuală și alte active critice.

3.

EVALUAREA VULNERABILITĂȚILOR SOFTWARE

Evaluarea securității produselor software dezvoltate de compania vizată pentru a identifica potențialele vulnerabilități sau puncte de intrare.

4.

CONTROLUL ACCESULUI ȘI ANALIZA PRIVILEGIILOR

Evaluarea controalelor de acces al utilizatorilor și a privilegiilor administrative pentru a se asigura că este respectat principiul minimei protecții.

5.

CAPACITATEA DE RĂSPUNS LA INCIDENTE CIBERNETICE

Evaluarea procedurilor de răspuns la incidente ale companiei vizate și a capacității acesteia de a detecta, de a răspunde și de a se recupera în urma incidentelor de securitate cibernetică.

6.

GESTIONAREA RISCULUI DE LA TERTI

Revizuirea practicilor de securitate ale furnizorilor sau ale serviciilor terților utilizate de compania vizată care pot avea un impact asupra poziției de securitate a organizației dumneavoastră.

FORT CYBER SECURITY

Ce provocări pot apărea în timpul unui audit de securitate cibernetică IT&C de fuziuni și achiziții?

Deși achiziția poate oferi numeroase avantaje, pot apărea potențiale provocări în materie de securitate cibernetică, cum ar fi:

Fuzionarea a două infrastructuri de securitate cibernetică distincte poate duce la dificultăți în alinierea politicilor, procedurilor și controalelor de securitate.

Verificarea securității produselor software dezvoltate de compania țintă este crucială pentru a preveni breșele de securitate în viitor.

Reducerea diferențelor de cultură în materie de securitate cibernetică dintre compania cumpărătoare și cea achiziționată este esențială pentru a promova o mentalitate de securitate comună.

Abordarea potențialelor vulnerabilități de securitate din sistemele moștenite de la compania țintă și asigurarea unei actualizări prompte a patch-urilor devine o prioritate.

Evaluarea riscului de amenințări din interior în timpul fazei de tranziție și punerea în aplicare a măsurilor de atenuare este esențială.

La Fort, experții noștri în auditul de securitate cibernetică sunt specializați în a ajuta organizațiile să navigheze prin dificultățile legate de achiziția companiilor de tehnologie. Serviciile noastre de audit oferă o înțelegere profundă a mediului de securitate al companiei țintă, permițându-ti să iei decizii în cunoștință de cauză și să atenuezi potențialele riscuri. Cu sprijinul nostru, achizitia ta va fi protejată, asigurând succesul și valoarea pe termen lung a investiției tale.

FORT CYBER SECURITY

Clienți

FORT CYBER SECURITY

Clienții noștrii fericiți

Cybersecurity Stronghold

Change Language:

Application Form

PDF, DOC or DOCX up to 3MB