1. HOME
  2. /
  3. Termeni și condiții

Termeni și condiții

Ultima actualizare: 14 decembrie 2022

Site-ul www.fortcyber.com (denumit în continuare „WEBSITE”) a fost creat de Global Resolution Experts S.A., (denumită în continuare „GRX”), în scopul de a oferi informații și acces la servicii pentru Utilizatorii WEBSITE-ului.

IMPORTANT! Acesta este un acord obligatoriu între GRX și Utilizatorul SITE-ULUI. Prin utilizarea WEBSITE-ului, sunteți de acord cu acești termeni și condiții. În cazul în care nu este de acord cu termenii și condițiile de utilizare, Utilizatorul nu trebuie să utilizeze serviciile și conținutul SITE-ULUI.

1. Acordul privind termenii și condițiile de utilizare

Înainte de a vizita sau de a utiliza paginile și serviciile noastre web, citiți cu atenție următorii Termeni și condiții de utilizare a SITE-ULUI. De fiecare dată când utilizați WEBSITE-ul, sunteți de acord că acceptați integral și fără nicio rezervă Termenii și condițiile de utilizare conținute în prezentul document și vă angajați să le respectați.

Înregistrarea pentru a utiliza SITE-UL este limitată la persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani sau mai mult sau la cele care posedă consimțământul legal al părinților sau al tutorelui și care sunt pe deplin capabile și competente pentru a încheia termenii, condițiile, obligațiile și declarațiile din prezentul document. Prin înregistrarea pentru a utiliza SITE-UL, declarați prin prezenta că îndepliniți unul dintre criteriile stabilite mai sus și GRX nu este responsabil pentru orice utilizare de către utilizatorii care nu îndeplinesc proprietățile de mai sus.

În caz de dezacord cu termenii și condițiile de utilizare, Utilizatorul nu trebuie să utilizeze serviciile și conținutul SITE-ului.

GRX poate întrerupe temporar sau permanent funcționarea WEBSITE-ului din orice motiv și în orice moment. GRX își rezervă dreptul de a efectua modificări și actualizări ale WEBSITE-ului și ale conținutului, aspectului și prezentării acestuia, în orice moment și fără notificare prealabilă. Acești Termeni și condiții de utilizare pot fi revizuiți și actualizați în orice moment și fără o notificare prealabilă. Prin urmare, utilizatorii trebuie să citească cu atenție acest document de fiecare dată înainte de a utiliza SITE-ul.

2. Drepturile de proprietate intelectuală

Întregul conținut al SITE-ULUI, inclusiv, de exemplu, texte, grafică, fotografii, fonograme digitale, programe, cod sursă de reprezentări, știri, articole, informații, date, desene, ilustrații, mărci comerciale, mărci distinctive, nume, logo-uri, nume de produse, nume de companii, servicii furnizate etc. și, în general, arhive de orice fel, este supus drepturilor de autor care aparțin exclusiv GRX sau furnizorilor săi de conținut și este reglementat de dispozițiile naționale, europene și internaționale aplicabile în materie de proprietate intelectuală. În plus, este pusă la dispoziția utilizatorilor strict pentru uz personal (necomercial – non-profit).

Este interzisă în mod expres orice copiere, reproducere, republicare, transfer, stocare, prelucrare, transmitere, transmitere, distribuție, vânzare, emitere, executare, încărcare (download), traducere sau modificare în orice mod, comunicare, diseminare sau orice altă utilizare a conținutului SITE-ului în orice mod sau mijloc, în scopuri comerciale sau de altă natură, în parte sau în formă rezumativă, fără acordul prealabil scris al GRX.

Nimic din ceea ce conține WEBSITE nu trebuie interpretat ca acordând, implicit, prin excludere sau în alt mod, vreo licență sau drept de utilizare a proprietății intelectuale a GRX fără acordul prealabil scris al GRX.

Tot fondul de comerț generat de utilizarea proprietății intelectuale a GRX va fi în beneficiul GRX. GRX își rezervă dreptul de a recurge la toate căile de atac disponibile pentru orice încălcare a acestor termeni și condiții.

Orice alte mărci comerciale, insigne, nume de produse, nume de companii, grafică și logo-uri, mărci înregistrate și drepturi de proprietate intelectuală ale unor terțe părți care apar pe acest SITE sunt proprietatea proprietarilor respectivi și se află în sfera de responsabilitate a acestora.

Pentru orice întrebare referitoare la drepturile de reproducere a oricărei părți a SITE-ULUI, precum și pentru cererile de autorizare privind reproducerea conținutului, vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected].

3. Drepturile și obligațiile utilizatorului

Utilizatorilor li se permite să se înregistreze o singură dată pe site-ul web. Atunci când vă înregistrați pentru un cont pe site-ul web, sunteți de acord să furnizați informații exacte, actuale și complete și să actualizați prompt informațiile pe care ni le furnizați atunci când acestea se modifică.

Utilizatorul trebuie să se abțină de la orice utilizare ilegală, necorespunzătoare și abuzivă a conținutului și a serviciilor furnizate pe acest SITE în orice moment, în conformitate cu legislația în vigoare, și să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale GRX,

Utilizatorul nu poate efectua, prin intermediul serviciilor puse la dispoziția sa de către GRX, nicio acțiune care să provoace deteriorarea sau alterarea conținutului SITE-ului, sau să împiedice funcționarea corectă a acestuia.

Utilizatorii nu pot provoca probleme tehnice de orice tip, nu pot transfera elemente susceptibile de a transporta viruși informatici sau care pot deteriora total sau parțial, interfera sau intercepta acest WEBSITE sau proprietatea altora.

Utilizatorii nu pot utiliza site-ul web pentru afaceri, publicitate, auto-promovare sau promovarea unor terțe părți fără permisiunea scrisă expresă a GRX.

Utilizatorii trebuie să obțină accesul și să creeze un cont de utilizator GRX pentru a accesa și utiliza anumite părți ale SITE-ului.

Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru numele de utilizator și parola lor. Informațiile de conectare sunt individuale și netransferabile. În cazul în care contul Utilizatorului este pierdut, uitat sau a fost modificat sau furat, acesta trebuie să ne contacteze cât mai curând posibil pentru a putea lua măsurile necesare.

Utilizatorii trebuie să aibă un comportament adecvat, amabil și discret în timpul vizitării și utilizării SITE-ului, în timp ce adoptarea practicilor de concurență neloială sunt strict interzise

Utilizatorii se pot antrena în zonele prestabilite pentru a le utiliza.

Utilizatorii își pot încărca „Provocările” pe SITE-UL în conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare

Utilizatorii au voie să își scrie propriile „Scrieri” pentru „Provocări” pe Site-ul web

Utilizatorii au voie să scrie comentarii și răspunsuri la „Provocări” pe site-ul web, dar fără a oferi indicii sau a ataca orice alt jucător.

IMPORTANT! Utilizatorii sunt responsabili pentru:

Nerespectarea prezentului acord poate avea ca rezultat luarea de către noi a oricăreia dintre următoarele acțiuni:

retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului dvs. de a utiliza site-ul nostru web;

eliminarea imediată, temporară sau permanentă a oricărei postări, materiale sau conținuturi încărcate de dvs. pe site-ul nostru web;

emiterea unui avertisment public (prin intermediul site-ului web) sau privat către dumneavoastră;

limitarea numărului de postări pe care le puteți face;

limitarea numărului de acces pe care îl aveți la serviciile site-ului web.

acțiuni în justiție împotriva dvs. pentru rambursarea tuturor costurilor pe bază de despăgubire (orice cost cauzat de comportamentul utilizatorului și care altfel nu s-ar fi produs) sau a daunelor pe care le-ar putea suferi ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a nerespectării acestor termeni și condiții de utilizare

divulgarea unor astfel de informații către autoritățile de aplicare a legii, după cum considerăm în mod rezonabil că este necesar.

alte acțiuni legale împotriva dumneavoastră;

4. Limitarea răspunderii

Conținutul SITE-ului este pus la dispoziție în forma actuală, iar GRX nu oferă nicio garanție, explicită sau nu, privind calitatea tehnică, soliditatea, actualitatea, potențialul comercial, adecvarea conținutului său în raport cu orice utilizare, aplicație sau scop.

GRX nu garantează că paginile web, serviciile, opțiunile și conținutul vor fi furnizate fără întreruperi, erori sau că fiecare eroare va fi corectată și că se va răspunde la toate întrebările trimise.

GRX nu garantează că SITE-UL sau orice alt site web sau servere asociate, prin intermediul cărora conținutul este pus la dispoziția utilizatorilor, sunt furnizate fără niciun „virus” sau componentă dăunătoare.

Orice lucru furnizat utilizatorilor prin intermediul site-ului nostru nu trebuie considerat în niciun fel, direct sau indirect, drept stimulare, consiliere sau instigare la comiterea vreunei acțiuni ilegale. Toate publicațiile sau serviciile furnizate au un scop educațional clar, cum ar fi îmbunătățirea abilităților Utilizatorului în materie de testare a penetrării/forensics/răspuns la incidente și alte teste legate de securitatea cibernetică. Fiecare utilizator acționează pe baza voinței sale personale și a eticii, fiind singurul responsabil pentru acțiunile sale.

GRX nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice utilizare abuzivă și/sau necorespunzătoare a serviciilor de pe SITE de către un utilizator. Pentru orice daune provocate site-ului, rețelei, unui alt utilizator sau oricărei terțe părți, singurul responsabil este utilizatorul care a efectuat acțiunile menționate mai sus.

GRX în nici un caz, inclusiv în caz de neglijență, nu va fi considerat responsabil pentru orice fel de daune, pe care le poate suferi Utilizatorul SITE-ului, având în vedere că acesta accesează din proprie inițiativă.

5. Legături

SITE-UL poate conține linkuri către alte portaluri sau site-uri web care nu sunt administrate de GRX. GRX declară prin prezenta că nu are niciun control asupra acestor portaluri sau site-uri web, care fac obiectul propriilor condiții de utilizare corespunzătoare, și nu este responsabilă pentru conținutul acestora și în niciun caz nu dă naștere la obligații de orice fel pentru nimeni. Orice linkuri care apar pe acest SITE vor avea doar un scop informativ și de referință.

Plasarea acestor link-uri nu indică aprobarea sau acceptarea conținutului site-urilor web corespunzătoare de către GRX. Site-urile web ale terților care pot fi accesate prin intermediul SITE-ULUI nostru nu sunt supuse principiilor stabilite în prezentul document. GRX nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere, nu garantează disponibilitatea acestora și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul și serviciile acestora, nici pentru practicile de protecție a confidențialității.

Utilizatorul va utiliza aceste linkuri pe propria răspundere și pentru orice probleme care pot apărea în timpul vizitei sau utilizării acestor site-uri web, utilizatorul trebuie să se adreseze site-ului web corespunzător.

6. Legea aplicabilă și alți termeni.

Termenii și condițiile de mai sus privind utilizarea SITE-ULUI, precum și orice modificare sau schimbare sunt guvernate de legile aplicabile. Orice prevedere a termenilor menționați mai sus care este contrară cadrului legislativ sau care a fost depășită, va fi considerată inoperantă în mod automat și va fi eliminată din prezentul document, fără a afecta forța celorlalți termeni.

Prezentul document constituie un acord cuprinzător între Global Resolution Experts S.A. și utilizatorul serviciilor sale și îi angajează doar pe aceștia. Nicio modificare nu va fi luată în considerare și nu va fi considerată parte a acestuia decât dacă este scrisă și semnată de GRX.

Prin aceasta se convine în mod expres că litigiile care pot apărea din punerea în aplicare a prezentelor condiții și, în general, din utilizarea SITE-ului de către Utilizatorul acestuia, în cazul în care nu se găsește o soluție amiabilă, sunt guvernate de Legea română și intră sub jurisdicția instanțelor din România.

7. Notificări

Notificările, cererile, permisiunile, renunțările și alte comunicări necesare sau permise în temeiul prezentului document se fac în scris și se trimit prin poștă recomandată sau certificată, prin poștă electronică sau se înmânează în alt mod.

8. Contact

Dacă doriți să comunicați cu Global Resolution Experts S.A., vă rugăm să ne contactați trimițând un e-mail la următoarea adresă: [email protected]. În plus, dacă ați observat orice fel de probleme în conținutul nodului legate de aspecte legale sau morale, în special în ceea ce privește reproducerea și utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală, vă rugăm să ne anunțați la adresa de e-mail [email protected].

Cybersecurity Stronghold

Change Language:

Application Form

PDF, DOC or DOCX up to 3MB